فیلم؛ روحانی هنگام سخن گفتن از نیروهای امدادرسان؛ هلال احمر، ارتش، سپاه و بسیج...

صادق خان توسط صادق خان 11 ماه پیش

فیلم؛ هنگام سخن گفتن از نیروهای امدادرسان؛ هلال احمر، ارتش، سپاه و بسیج...

comment