نخستین تصاویر از آواربرداری سر پل ذهاب

علیرضا توسط علیرضا 4 ماه پیش

نخستین تصاویر از آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد جان باختگان زلزله در سر پل ذهاب

comment