سید حسن خان بیگی، نوازنده چیره دست تنبور مقامی لکی - متولد 1313 در روستای گلام بحری دلفان است. سید حسن مانند امامقلی امامی، نجفعلی میرزایی و سید همت الله حسینی از نسل طلایی تنبور لکی ویژه‌ی مناطق دلفان و طرحان و یارسان آتش‌بیگی می‌باشد

comment