مگه ازین بهترم دعایی میشه واسه ما ایرانی‌ها کرد...؟؟؟👌👌👌

Ali توسط Ali 2 سال پیش

مگه ازین بهترم دعایی میشه واسه ما ایرانی‌ها کرد...؟؟؟👌👌👌

comment