نقد فیلم "بمب، یک عاشقانه" پیمان معادی در برنامه "آپوستروف" با سعید قطبی زاده و مسعود فراستی

comment