* قدم اول برای تغییر، پذیرش ضعفها و سپس مسئولیت پذیری در راه تغییر است. اگر هنوز به این نتیجه نرسیده‌اید که حداقل اختیار تغییر فکرتان دست خودتان است و می‌خواهید همه چیز را گردن دیگران بیندازید هنوز آمادگی لازم برای تغییر را نیافته اید! ممکن است بگویید من والدین خوبی نداشته و از کودکی تحقیر شده‌ام! اینکه پدر و مادر هم در شکل گیری عزت نفس شما نقش داشته‌اند شکی نیست اما اینکه شما با نپذیرفتن مسئولیت خود در برابر تغییر حال و وضعیتتان، خود را بدتر کنید؛ قابل توجیه نیست. شرایط گاهی واقعا برای شما سخت می‌شود اما اگر بر تواناییهای خودتان تمرکز کنید با کمترین امکانات می‌توانید به تغییر خودتان برسید

comment