هیچ کس درباره زنی که در نیویورک جین آبی پوشیده فکر خاصی نمی‌کند -- اما وقتی برنده جایزه نوبل ملاله آن را می‌پوشد، یک حرکت سیاسی می‌شود. در سراسر جهان، فردگرایی می‌تواند یک جرم، و نحوه لباس پوشیدن می‌تواند شکلی از اعتراض باشد. در یک سخنرانی درباره قدرت آنچه می‌پوشیم، کاستاو دی بررسی می‌کند که مد چگونه به ما زبان بی‌کلامی برای مخالفت و جرأت پذیرفتن خود معتبرمان را می‌دهد

comment