یه سگ مهربون سرپرستی این گربه کوچولو رو قبول کرده و ازش مراقبت میکنه.❤️😍

comment