می دونستی توام میتونی انیمیشن بسازی؟ یه شغل خوب،یه آینده خوب،یه درآمد خوب / کافیه فقط یک بار به کانال آکادمی مجموعه پرشین انیمیشن سر بزنی / آموزش از سطح پایه و رااااااااایگان حتی اگه هیچ چی بلد نباشی / @animationacademy

comment