ویدئویی از واژگونی قطار باری حامل سنگ آهن در ایستگاه دیزباد شهرستان نیشابور

شهاب توسط شهاب 7 ماه پیش

ویدئویی از واژگونی قطار باری حامل سنگ آهن در ایستگاه دیزباد شهرستان نیشابور

comment