ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

در این آموزش با اصول اصلی نمد دوزی و ابزار مورد نیاز این کار و همچنین نحوه درست کردن رومیزی و گل سر با استفاده از نمد دوزی آموزش داده نی شود

comment