ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

شهردار جرج تاون در یک جلسه رسمی میره دستشویی، اما یادش میره میکرفونش رو خاموش کنه

توسط گولوم 9 ماه پیش

شهردار جرج تاون در امریکا در جلسه رسمی میره دستشویی، اما یادش میره میکرفونشو خاموش کنه . ببینید بقیه ماجرا رو...

comment