شعر خوانی تورکی شهریار

توسط Mj 12 ماه پیش

بی دونیا فانیدی فانی بی دونیاده گالان هانی

comment