شاهین مونگ: انقدر همه چی گرون انصافه؟

marydshti توسط marydshti 11 ماه پیش

شاهین مونگ در اعتراض به گرانی های اخیر ویدئوی جدیدی را در اینشتاگرام خود منتشر کرد آقا رسیدید به نفت دیگه برگردید برگردید نگرانتونم ------ انقدرررررر همه چی گرون انصافه؟؟؟؟ -------- اینم یه نوع گردشگریه گردشگری بدون ارز با طول در عمق

comment