شاهین مونگ: انقدر همه چی گرون انصافه؟

marydshti توسط marydshti 7 ماه پیش

شاهین مونگ در اعتراض به گرانی های اخیر ویدئوی جدیدی را در اینشتاگرام خود منتشر کرد آقا رسیدید به نفت دیگه برگردید برگردید نگرانتونم ------ انقدرررررر همه چی گرون انصافه؟؟؟؟ -------- اینم یه نوع گردشگریه گردشگری بدون ارز با طول در عمق

comment