خدا بیامرز داشت به خانمش پارک کردن رو یاد میداد.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

خدا بیامرز داشت به خانمش پارک کردن رو یاد میداد.

comment