مردم زلزله زده نباید از دولت توقع کمک داشته باشند!

صادق خان توسط صادق خان 10 ماه پیش

مردم زلزله زده نباید از دولت توقع کمک داشته باشند!حال و روزشان باید درس عبرت بقیه شود!! ما هم دعاگوی‌شان هستیم.

comment