خودروی یوز ساخت پژوهشگران جوان یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه ازاد اسلامی قزوین در آستانه ورود به بازار است . این خودرو با برق شهری در مدت 3 ساعت شارژ می شود و سرعت آن 80 کیلومتر در ساعت است و با یک بار شارژ تا 100 کیلومتر حرکت می کند.

comment