ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

play سپتیک تانک

3 بازدید | 4 ماه پیش | سپتیک تانک

play سپتیک تانک

0 بازدید | 4 ماه پیش | کلید اسرار

play سپتیک تانک

3 بازدید | 2 هفته پیش | سپتیک تانک

سپتیک تانک از نگاه زیست محیطی باعث می شود باکتری ها به آب های زیر زمینی آسیب نرسانند. پسابی که از سپتیک تانک خارج می شود قابلیت آشامیدن ندارد ولی در حالت کلی بافت های آن بقدری تجزیه شده است که با چند مکانیزم ساده عبور از فیلترهای درون خاک و چاه به راحتی می تواند به آب بیرنگ و بی بو تبئیل گردد .

comment