شهرهای آلمان پر از گنجینه های هنری، رستورانهای خوب و مغازه های وسوسه انگیز هستند. تعجبی نداره که آلمان به چنین جاذبه توریستی محبوبی تبدیل شده.. به یورو ویزا بپیوندید https://eurovisa24.com

comment