ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما، در جشن_دکترسلام خطاب به مهمانان گفت: هوای اینجا گرم است؟! تقصیر خودتان است که «رییسی» رییس‌جمهور شده است.

hamed توسط hamed 12 ماه پیش

ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما، در جشن_دکترسلام خطاب به مهمانان گفت: هوای اینجا گرم است؟! تقصیر خودتان است که «رییسی» رییس‌جمهور شده است.

comment