مینگه لکسان

kadkhoda_00 توسط kadkhoda_00 8 ماه پیش

به افتخار تیم ضربت ثبت فرهنگهای لکی و افتخار هرچی لکه💃 کانال تلگرامی مینگه لکسان👇 @kadkhoda_00

comment