شعر یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور از زبان امیر حسین

امیر حسین توسط امیر حسین 2 هفته پیش

باز خوانی اشعار حافظ و سعدی و فردوسی از زبان امیر حسین

comment