کنایه رضا رشیدپور به گرانی موبایل

زهرا توسط زهرا 1 سال پیش

موبایل شده ۱۵ میلیون! نمی‌ارزد؛ مگر اینکه بربری صبحانه را بگیرد، لباس‌ها را بشوید، خانه را جارو بزند!

comment