واکنش دکتر ظریف به درخواست ترامپ جهت مذاکره مستقیم

توسط کلیک کن 2 هفته پیش

واکنش دکتر ظریف به درخواست ترامپ جهت مذاکره مستقیم

comment