کسب رتبه سوم کشوری مردم نیکوکار استان البرز در کمک رسانی به هموطنان سیل زده از طریق دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تا 28 فروردین و با رقم 70 میلیارد ریال

comment