سلکت سوپر یک علف کش انتخابی و سیستمیک می باشد که برای از بین بردن علف های هرز باریک برگ مزارع چغندرقند و سویا بسیار موثر و مناسب است.این علف کش با ایجاد وقفه در تولید اسیدهای چرب،علف های هرز را از بین می برد.کارایی این سم در اثر بارش باران پس از گذشت سه ساعت از سمپاشی،کاهش نمی یابد. www.ariasabz.com تماس با ما و ثبت سفارش: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment