روايت رهبرانقلاب از قبول نكردن روزنامه‌های امریکایی برای چاپ پیام حج امام خمينی

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

روايت رهبرانقلاب از قبول نكردن روزنامه‌های امریکایی برای چاپ پیام حج امام خمينی

comment