فیلمی از بک کارگردان با کیفیت به نام محمد حسین مهدویان از بازیگران این فیلم میتوان به ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی، هادی حجازی فر، جواد عزتی و حمید فرخ نژاد فیلم در رابطه با موضوع قاچاق زنان به کشورهای عربی می پردازد

comment