ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

اوزون درمانی می تواند در مفاصل، زیر پوست و داخل تاندون ها و ماهیچه ها تزریق شود پاسخگویی افراد به این درمان متفاوت است اما در شرایط خاص افراد به ۳ تا ۵ جلسه برای درمان نیاز دارند اکثر افراد بعد از انجام این روش با کاهش درد مواجه میشوند. مواردی که ازن تراپی برای آنها بررسی گردیده و موفقیت آن گزارش شده است ۱- برای درمان درد مختلفن بدن ۲- در درمان دردهای شدید مفصل کمر و گردن-- 88846132- 88309717

comment