واکنش تند مسعود فراستی به اظهارات جنجالی مهدویان در هفت

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 10 ماه پیش

واکنش تند مسعود فراستی به اظهارات جنجالی مهدویان در هفت درباره فاشیسم و این که شاهنامه ی فردوسی اثری فاشیستی و نژادپرستانه است. مسعود فراستی: با استدلال این فیلم ساز می توان فیلم پورن ساخت و عده ای کف بزنند و به هیجان بیایند... بشین سرِ جات و حرف گنده تر از دهنت نزن!

comment