واکنش تند مسعود فراستی به اظهارات جنجالی مهدویان در هفت

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 7 ماه پیش

واکنش تند مسعود فراستی به اظهارات جنجالی مهدویان در هفت درباره فاشیسم و این که شاهنامه ی فردوسی اثری فاشیستی و نژادپرستانه است. مسعود فراستی: با استدلال این فیلم ساز می توان فیلم پورن ساخت و عده ای کف بزنند و به هیجان بیایند... بشین سرِ جات و حرف گنده تر از دهنت نزن!

comment