مخفی کردن تمام صفحات کاری در کتیا

توسط سلف آموز 11 ماه پیش

در این فیلم نحوه مخفی کردن همه صفحات کاری در محیط اسمبلی کتیا را آموزش می دهیم

comment