مخفی کردن تمام صفحات کاری در کتیا

توسط سلف آموز 8 ماه پیش

در این فیلم نحوه مخفی کردن همه صفحات کاری در محیط اسمبلی کتیا را آموزش می دهیم

comment