اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما...

صادق خان توسط صادق خان 11 ماه پیش

اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما بی‌ استقبالی مسئولین!

comment