ترانه‌ی آمان گلیا از جمله ترانه‌های شاد موسیقی لکی است، که در سالیان گوناگون بسیاری از خواننده‌گان لک‌زبان و لرزبان اجرایش کرده‌اند. حشمت رجب‌زاده خواننده‌ی محبوب خرم‌آبادی با تنظیمی جدید این ترانه‌ی لکی را اجرا کرده است

comment