بچه غلام توسط فنگ به گروگان گرفته شده است،لوریان ثروتی دارد که جایی پنهان است،حالا آن‌ها باید به دنبال ثروت لوریان بگردند تا با پیدا کردن آن بتوانند بچه غلام را آزاد کنند. قانونی خریداری و دانلود کنیم.

comment