حرکاتی که فقط از زلاتان بر می آید...

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

زلاتان ابراهیموویچ

comment