ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

مستند بعد از خمینی - قسمت اول (پایان نخست وزیر)

روشنگری توسط روشنگری 1 سال پیش

16 روز از پذیرش آتش بس میان ایران و عراق گذشته ، فردا روز شروع مذاکرات قطعنامه 598 است... تهران اما انتظار اتفاق دیگری را هم میکشد! اظطراب این شب مهم ایران بیشتر می شود... اتفاقی افتاده... سرنوشت میراث بازرگان برای موسوی چه خواهد شد؟!

comment