با اون ظاهر زشتش زیباترین صدارو داره...

توسط picopry 1 سال پیش

Lyrebird: The Best Songbird Ever! Crrdit : Wen Hao Lee صداش شبیه چیه؟ با اون ظاهر زشتش زیباترین صدارو داره...

comment