چه دیدگاهی نسبت به شغل مان داریم و آن را چگونه توصیف می کنیم؟ دکتر احمد محمدی، مدرس و مشاور توسعه فردی و توسعه کسب و کار و مدیر آکادمی بازار در این ویدئو از راهبردها و نگرش های مثبتی سخن می گوید که بر اساس آن می توانیم شغل مان را دوست داشته باشیم. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment