دنیا با صدای قاسم جبلی داستان

P.mohammadi توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

ترانه قدیمی دنیا از تو سیرم با صدای قاسم جبلی . قاسم جبلی در دهه ۱۳۳۰ خواننده معروف لاله زاری یا کوچه بازاری بود .قاسم جبلی را می توان اولین خواننده کوچه بازاری یا لاله زاری نامید . دنیا از تو سیرم را قاسم جبلی داستان زندگی ملکه ثریا می دانست .

comment