علف کش تضمینی سس اوت محصول شرکت بیسترفیلد آلمان و مخصوص کنترل علف های هرز سس مزارع چغندرقند می باشد.این علف کش،طیف اثر وسیعی داشته و حتی روی برخی علف های هرز پهن برگ و نازک برگ نیز موثر است.سس اوت پس از سمپاشی از طریق بذر تازه جوانه زده علف های هرز جذب می شود و در نهایت علف های هرز را ریشه کن می کند.حفظ رطوبت مناسب خاک باعث افزایش کارایی این علف کش خواهد شد. www.ariasabz.com تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment