مهمترین کتیبه‌های ‎پارسی شهر استانبول

majid توسط majid 1 ماه پیش

توضیحی کوتاه در مورد یکی از مهمترین کتیبه‌های پارسی شهراستانبول. شهر استانبول دارای چندین کتیبه‌ی مهم و تاریخی به ‎زبان پارسی است که نشانگر جایگاه فراقومی و ویژه‌ی این زبان در طول تاریخ منطقه است. وحید بهمن

comment