فروش تخم نطفه دار کاسکو و طوطی سانان دیگر تولید شده از مولدهای سالم و واکسینه شده تضمینی و به شرط نطفه در صورت هرگونه نبود نطفه و شکستگی تعویض دارند و دوباره فرستاده میشوند ارسال به8 تمامی شهرهای کشور تماس بگیرید با تشکر 09109107280 09109107360

comment