مستند «تهرانگرد»؛ کوه های روستای وردیج

مستند تهرانگرد توسط مستند تهرانگرد 10 ماه پیش

مستند «تهرانگرد»؛ در هر قسمت به معرفی یک مکان یا مسیر گردشگری می پردازد و سعی دارد با نگاهی مستندگونه زیبایی ها و دیدنی های تهران را به تصویر بکشد.

comment