اسلحه الکترومغناطیسی

توسط سه فاز 4 ماه پیش

اسلحه الکترومغناطیسی از نوی کویل گان

comment