ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

اسلحه الکترومغناطیسی

توسط سه فاز 7 ماه پیش

اسلحه الکترومغناطیسی از نوی کویل گان

comment