فیلم داستان زندگی کالین (دیگز) است که باید سه روز آخر حضورش در کانون اصلاح و تربیت را سپری کند اما دوست دوران کودکی‌اش که خیلی سریع حرف می‌زند، مایلز (کسل) دردسر ساز می‌شود. وقتی این شمارش معکوس برای آزادی کالین با خاموشی دچار وقفه می‌شود، دوستی این دو از حالت آرام خود خارج شده و وارد مسیر پر فراز و نشیبی می‌شود.

comment