کسی که در فاز ریزش مو است و موها کاملا" نریخته است می تواند مو بکارد؟

Mooiran توسط Mooiran 10 ماه پیش

کسی که در فاز ریزش مو است و موها کاملا" نریخته است می تواند مو بکارد؟ افرادی که طاسی آنها به اندازه ای نشده است که زیر نور معمولی پوست سر واضحا" دیده شود،اگر کاشت انجام بدهند ممکن است باعث ریزش موهای موجود خود شخص شود و در زمان کاشت تراکم قابل قبولی برای شخص ایجاد می شود ولی با ریزش موهای خود شخص تراکم در آینده کم می شود.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)

comment