کتاب صوتی معشوق عرفانی از کتاب مدینه فاضله اسلامی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= یار عرفانی-عاشق و معشوق-گمشدگی-عشق عرفانی-حکمت توحیدی-همسر بهشتی-بهشت عرفانی-محبت همسر-طاهره قرة العین-رابعه عدویه-زن و شوهر-علم لدنی-مثنوی مولوی-فتوحات مکیه-کیمیاخاتون-زن حکیم-سوفا-زنان عارف-پروین اعتصامی-فروغ فرخزاد-ریاضت-انقلاب روحانی-عشق پاک-تقیه-خیانت به عشق-حوریان بهشتی-زلف یار-جنون جنسی-جامعه امام زمانی-محفل

comment