Regatta یک علف کش اختصاصی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو می باشد.این علف کش جزو علف کش های تماسی و پسماندی می باشد که به صورت پیش رویشی و پس رویشی به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment