مصاحبه آقای حیدری مدیر عامل استارت آپ نوموا

توسط الکام استارز 6 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای حیدری مدیر عامل استارت آپ نوموا

comment